Plan lekcji

 

Plan lekcji - pobierz

obowiązuje od 1 września 2017 r.

 

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek

Godziny

KL. I

KL. II

KL. III A

KL. III B

KL. IV

KL. V

KL. VI

KL. VII

8.15-9.00

Frąckowiak

Włoch basen

Skrzypek

Woś

Bartkowiak j. polski

Walczak matematyka

Adamiak religia

Pinczewska historia

9.10-9.55

Frąckowiak

Włoch basen

Adamiak religia

Woś

Skrzypek plastyka

Bartkowiak j. polski

Pinczewska przyroda

Walczak matematyka

10.10-10.55

Włoch wych. fiz.

Jankowska

Skrzypek

 Woś

Adamiak religia

Urbaniak   j. angielski

Bartkowiak Zaj. z wych.

Walczak informatyka

11.05-11.50

Frąckowiak

Jankowska

Skrzypek

Urbaniak edu. jęz.

Włoch wych. fiz.

Walczak zaj. komp.

Bartkowiak j. polski

Adamiak religia

12.05-12.50

Wyrównawcze- Frąckowiak socjoterapia - Woś

Jankowska

Wyrównawcze- Skrzypek socjoterapia - Woś

Włoch wych. fiz.

Walczak matematyka

Adamiak religia

Urbaniak   j. angielski

Bartkowiak j. polski

12.55-13.40

 

Wyrównawcze- Jankowska

Adamiak religia

Włoch wych. fiz.

Urbaniak   j. angielski

Kółko taneczne- skrzypek, świetlica- Walczak

13.45-14.30

 

Świetlica- Skrzypek, wyrównawcze- j. angielski - Urbaniak

Walczak matematyka

Dąbrowska j. niemiecki

LEKCJA

KL. I

KL. II

KL. III A

KL. III B

KL. IV

KL. V

KL. VI

KL. VII

8.15-9.00

Włoch wych. fiz.

Skrzypek

Woś

Bartkowiak   j. polski

  Urbaniak    j. angielski

Walczak    zaj. komp.

Jankowska muzyka

9.10-9.55

Frąckowiak

Jankowska

Skrzypek

Woś

Walczak informatyka

 Bartkowiak  j. polski

Urbaniak j.angielski

  Włoch    wych. fiz.

10.10-10.55

Frąckowiak

Jankowska

Skrzypek

 Woś

   Urbaniak    j. angielski

Walczak matematyka

Bartkowiak   j. polski

Pinczewska biologia

11.05-11.50

Frąckowiak

Jankowska

Urbaniak edu. jęz.

Walczak edu. inf.

Pinczewska przyroda

Włoch wych. fiz.

  Bartkowiak  j. polski

12.05-12.50

Logopedia szkoła- Frąckowiak

Walczak edu. inf.

Świetlica- Bartkowiak

Włoch    wych. fiz.

Pinczewska przyroda

Jankowska muzyka

    Urbaniak    j. angielski

12.55-13.40

SKS / Kółko teatralne

Jankowska muzyka

SKS / Kółko teatralne

Walczak matematyka

13.45- 14.30

Świetlica- Pinczewska

  Dąbrowska  j. niemiecki

14.35- 15.20

Rewalidacja Pinczewska

LEKCJA

 KL. I

 KL. II

 KL. III A

 KL. III B

 KL. IV

 KL. V

 KL. VI

 KL. VII

8.15-9.00

Frąckowiak

Jankowska

Skrzypek

Woś

Bartkowiak j. polski

Walczak matematyka

  Urbaniak  j. angielski

Pinczewska geografia

9.10-9.55

Frąckowiak

Jankowska

Skrzypek

  Włoch   wych. fiz.

Walczak matematyka

Bartkowiak j. polski

Pinczewska hist. i społ.

Urbaniak j. angielski

10.10-10.55

Frąckowiak

Jankowska

Włoch wych. fiz.

 Woś

Pinczewska historia

 Urbaniak  j. angielski

Bartkowiak j. polski

Walczak matematyka

11.05-11.50

Urbaniak edu. jęz.

Jankowska

Walczak edu. inf.

Woś

Włoch wych. fiz.

Pinczewska hist. i społ.

Skrzypek plastyka

Bartkowiak j. polski

12.05-12.50

Włoch wych. fiz.

Urbaniak edu. jęz.

Wyrównawcze-Woś / Siedlemisie- Jankowska

Siedlemisie- Jankowska

Skrzypek plastyka

Walczak matematyka

Pinczewska historia

12.55-13.40

Rewalidacja Wiktoria- Frąckowiak

Włoch wych. fiz.

Skrzypek plastyka

13.45-14.30

Rewalidacja Wiktoria- Frąckowiak

Kółko plastyczne- Skrzypek

Włoch wych. fiz.

14.35- 15.20

Rewalidacja Pinczewska

LEKCJA

KL. I

KL. II

KL. III A

KL. III B

KL. IV

KL. V

KL. VI

KL. VII

8.15-9.00

Urbaniak edu. jęz.

Jankowska

Skrzypek

Woś

Pinczewska przyroda

Bartkowiak j. polski

Adamiak religia

Walczak matematyka

9.10-9.55

Adamiak religia

Jankowska

Skrzypek

Woś

 Urbaniak  j. angielski

Pinczewska przyroda

Walczak matematyka

Bartkowiak j. polski

10.10-10.55

Frąckowiak

Adamiak religia

Skrzypek

 Woś

Walczak matematyka

 Urbaniak  j. angielski

Bartkowiak j. polski

Pinczewska biologia

11.05-11.50

Frąckowiak

Urbaniak edu. jęz.

Adamiak religia

Włoch wych. fiz.

Pinczewska zaj. z wych.

Walczak matematyka

Bartkowiak j. polski

Zachman fizyka

12.05-12.50

Frąckowiak

Świetlica- Urbaniak

Włoch wych. fiz.

Świetlica- Urbaniak

Bartkowiak j. polski

Zachman zaj. tach.

Pinczewska przyroda

Adamiak religia

12.55-13.40

Wyrównawcze z j. polskiego- Bartkowiak

Pinczewska his. i społ.

Zachman chemia

13.45-14.30

         BASEN          Włoch, Bartkowiak

LEKCJA

KL. I

KL. II

KL. III A

KL. III B

KL. IV

KL. V

KL. VI

KL. VII

8.15-9.00

Adamiak religia

Urbaniak edu. jęz.

Skrzypek

Woś

Bartkowiak j. polski

Walczak matematyka

Zachman technika

Pinczewska geografia

9.10-9.55

Walczak edu. inf.

Adamiak religia

Skrzypek

Woś

 Urbaniak  j. angielski

Bartkowiak j. polski

Pinczewska przyroda

Zachman chemia

10.10-10.55

Frąckowiak

Jankowska

.Skrzypek

 Woś

Zachman technika

Adamiak religia

Bartkowiak j. polski

Walczak zaj. z wych.

11.05-11.50

Frąckowiak

Jankowska

Skrzypek

Urbaniak edu. jęz.

Adamiak religia

Pinczewska hist. i społ.

Walczak matematyka

Bartkowiak j. polski

12.05-12.50

Frąckowiak

Jankowska

Włoch wych. fiz.

Adamiak religia

Walczak matematyka

Pinczewska przyroda

Urbaniak j.angielski

Zachman fizyka

12.55-13.40

Jankowska muzyka

Urbaniak zaj. z wych.

Włoch wych. fiz.

13.45-14.30

         BASEN          Włoch, Bartkowiak

Urbaniak  j. angielski

E - Dziennik

E-dziennik

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 0

Wczoraj 1

W tym miesiącu 156

Razem 15943

Nadanie imienia Jana Pawła II

tlovideo

Nasza szkoła na mapie